Polityka prywatności

 • Home

Polityka prywatności strony www.dietetyknataliamogilko.pl

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Natalia Mogiłko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyk Natalia Mogiłko, w Grudziądzu (86-300) przy ul. Bydgoskiej 18/112, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@dietetyknataliamogilko.pl

 1. Cel i podstawy przetwarzania danych użytkowników strony

 

 • Udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. B przetwarzanie jest niezbędne do podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
 • Umówienie wizyty za pośrednictwem kalendarza na stronie www lub telefonicznie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit B – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
 • Realizacja złożonego zamówienia w sklepie internetowym, na podstawie RODO art. 6 ust 1 lit. B
  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik strony www;
 • Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej, na podstawie RODO art. 6 ust 1 lit C
  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • Ochrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie RODO art. 6 ust 1 lit F
  – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającego na dbaniu o swoje interesy;
 • Rozpatrywanie reklamacji na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit F – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających właściwej realizacji zamówienia i wysokich standardów świadczenia usług;
 • Wykorzystanie wizerunku osób fizycznych celu promocji świadczonych usług na podstawie RODO art. 6 ust 1 lit A – zgoda osoby, której dane dotyczą

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych użytkowników strony są:

 • Podmiot świadczący usługi hostingu i wsparcia IT dla administratora;
 • Podmiot świadczący usługi księgowe dla administratora;
 • Podmiot świadczący usługi płatności elektronicznych i bank prowadzący rachunek Administratora.

 

 1. Jak długo przetwarzamy Państwa dane

Dbając o ochronę danych osobowych naszych klientów stosujemy zasady retencji przechowywanych danych. Przechowujemy dane osobowe przez okres:

 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
 • w celu obrony przed roszczeniami – 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji;
 • w celu rozpatrywania reklamacji – 6 lat;
 • w celu wykorzystania wizerunku – do momentu wycofania zgody;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane przez formularz kontaktowy – 6 miesięcy od zakończenia korespondencji.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo:

 • Prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie;
 • Prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkuje brakiem możliwość skorzystania z usług Dietetyka Natalia Mogiłko.

 1. Kategorie danych jakie przetwarzamy poprzez stronę dietetyknataliamogilko.pl

Za pośrednictwem udostępnionych formularza kontaktowego udostępnionego na stronie:

 • Twoja godność
 • Adres e-mail
 • Nr telefonu
 • Treść zapytania

Za pośrednictwem kalendarza w celu umówienia wizyty:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Nr telefonu

Za pośrednictwem formularza zamówienia

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy (opcjonalnie)
 • NIP (opcjonalnie)
 • Adres dostarczenia zamówienia
 • Adres e-mail
 1. Zasady ochrony prywatności na fanpage

Facebook jest co do zasady niezależnym administratorem danych osobowych swoich użytkowników i przetwarza je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje w momencie zakładania konta. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi regulaminami Facebook 

Regulamin Facebook https://www.facebook.com/legal/terms/update

Zasady dotyczące danych https://www.facebook.com/about/privacy/update 

Zasady stosowanie plików cookie https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

W sytuacji, kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą serwisu Facebook np. polubienie naszych fanpage, obserwowanie, komentowanie, udostępnianie naszych postów to Dietetyk Natalia Mogiłko staje się również administratorem Państwa danych osobowych.

Rodzaj danych jakie przetwarzamy za pośrednictwem fanpage to: Nick/ imię i nazwisko, zdjęcia, informacje umieszczone na Państwa profilu społecznościowym oraz treść informacji zawartych w wiadomościach kierowanych do nas przez Messengera lub w pisanych przez Państwa w komentarzach.  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, aby odpowiedzieć na wiadomości, komentarze oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi usługami.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz może to robić Facebook. Prosimy mieć jednak na względzie, że Facebook jako administrator danych swoich użytkowników ma pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie www.dietetyknataliamogilko.pl mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W stosunku do danych osobowych użytkowników strony www.dietetyknataliamogilko.pl Administrator nie dokonuje profilowania ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji.

 1. Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie z naszej strony nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.dietetyknataliamogilko.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

 1. Definicje

Polityka prywatności – niniejszy dokument

Dane osobowe – są to dane, które identyfikują Państwa jako osobę fizyczną lub odnoszą się pośrednio do osoby fizycznej, którą można na ich podstawie zidentyfikować.

Administrator danych osobowych – Administratorem strony jest prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dietetyk Natalia Mogiłko, w Grudziądzu (86-300) przy ul. Bydgoskiej 18/112.

Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tj.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikację, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie lub niszczenie.

Formularz kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca bezpośredni, bezpłatny kontakt tekstowy użytkownika strony z Administratorem.

Odbiorca danych osobowych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest strona trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Zgoda – osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.